พิโอนี ฟิวเนอรัล
บริจาคโลงศพ-ทำบุญบริจาคหีบศพ

บริการหีบศพบริจาค ทำบุญบริจาคโลงศพ ทำบุญโลงศพ แก่ผู้ยากไร้ ทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 2 ต่อ ทั้งต่อผู้วายชนม์ และต่อญาติผู้วายชนม์

ทำบุญบริจาคหีบศพ

การทำบุญโลงศพ นอกจากเป็นการทำบุญให้กับผู้ตายแล้ว ยังเป็นการทำบุญต่อญาติของผู้ตายอีกด้วยเพราะบางครอบครัวอาจกำลังเดือดร้อน ขาดเงินในการจัดหาโลงศพเพราะหมดเงินไปกับค่ารักษา หรือมีฐานะยากจนมากหากได้รับการช่วยเหลือก็สามารถที่จะคลายทุกข์ใจลงไปได้ บางรายเป็นศพไร้ญาติน่าเวทนาการบริจาคโลงศพ ก็สามารถช่วยสงเคราะห์แก่ผู้ตาย ไม่ให้เป็นที่อุจาดตาการทำบุญบริจาคโลงศพนั้นถือว่าเป็นการทำบุญที่ได้อานิสงส์แรงมาก เพราะเป็นการทำบุญที่ทำด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์และปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์จึงทำให้ผู้ทำนั้นได้รับกุศลไปอย่างเต็มที่ ซึ่งการทำบุญโลงศพในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องไปทำถึงที่ก็ได้สำหรับคนที่ไม่สะดวกและไม่ค่อยมีเวลาว่าง แต่สำหรับคนที่มีเวลาแต่อยากไปทำบุญก็ถือว่ามีเจตนาที่ดีและผลบุญนั้นก็จะเสริมส่งให้ท่านมีความสุขความเจริญและเชื่อว่าช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นมากมายหลายประการ

บริจาคโลงศพ ทำบุญโลงศพ
บริจาคโลงศพ ทำบุญโลงศพ
บริจาคโลงศพ ทำบุญโลงศพ

อานิสงส์จากการทำบุญบริจาคหีบศพ

บริจาคโลงศพ ทำบุญโลงศพ

ไม่ขาดญาติมิตร

ได้รับกาารอุปถมป์ค้ำจุน มีผู้รักและเอ็นดู ญาติมิตรสหายมากมายไม่ขาด 

บริจาคโลงศพ ทำบุญโลงศพ

ความช่วยเหลือ

เมื่อเจออุปสรรคต่างๆในชีวิต มีผู้พร้อมช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่เสมอทุกครั้งไป

บริจาคโลงศพ ทำบุญโลงศพ

แคล้วคลาดปลอดภัย

แคล้วคลาดจากภยันอันตรายต่างๆทั้งปวงที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิต

บริจาคโลงศพ ทำบุญโลงศพ

สะเดาะเคราะห์

ช่วยสะเดาะเคราะห์และเสริมดวงชะตา ต่ออายุขัยของชีวิต

บริจาคโลงศพ ทำบุญโลงศพ

เสริมฐานะ

เสริมดวงชะตาและฐานะ ไม่มีปัญหาทางด้านการเงิน

การทำบุญบริจาคโลงศพนั้นเชื่อว่าเป็นการทำบุญที่ได้รับอานิงสงค์แห่งบุญที่แรงมาก เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ไม่สะดวกในการซื้อบ้านหลังสุดท้าย หรือโลงศพนั่นเอง เนื่องจากเหตุผลปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น ครอบครัวผู้ยากไร้ ที่ไม่มีกำลังทรัพย์พอที่จะซื้อโลงศพให้แก่ผู้วายชนม์ หรือบรรดาศพไร้ญาติที่ไม่สามารถหาญาติตรได้ จึงไม่มีผู้ซื้อโลงศพให้ ดังนั้น การที่เราบริจาคโลงศพก็เหมือนกับการช่วยเหลือคนเหล่านั้นให้ได้มีโลงศพใช้ สำหรับอานิสงค์แห่งบุญที่ท่านจะได้รับจากการทำบุญบริจาคโลงศพนั้นมีมากมายหลายประการ เหมือนกับการทำบุญให้ทานทั่วไปที่เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ ได้รับอานิสงค์แห่งบุญที่แรงโดยเฉพาะการบริจาคหีบศพ อานิสงค์อย่างแรกคือ การที่เรามักจะได้รับการอุปถัมป์เสมอ ไม่ขาดญาติมิตร มีมิตรสหายมากมาย มักได้รับความเอ็นดูจากญาติผู้ใหญ่เสมอ อย่างที่สองคือ มักได้รับความช่วยเหลือไม่ขาดเมื่อพบเจอกับอุปสรรคต่างๆในชีวิต มักมีผู้พร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูล ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออยู่เสมอไม่ขาด อานิสงค์อย่างที่สามคือการต่ออายุขัย เสริมดวงชะตาชีวิต แคล้วคลาดจากภัยภยันตรายต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิต และอานิสงค์อย่างสุดท้ายคือการเสริมดวงชะตาด้านการเงิน การเสริมดวงชะตาด้านฐานะ แคล้วคลาดปัญหาด้านการเงินต่างๆ เสริมฐานะให้ดีขึ้น ช่วยคลี่คลายปัญหาชีวิตในด้านการเงิน

รูปแบบโลงศพบริจาค

เรามีรูปแบบโลงบริจาคให้ท่านเลือก 3 รูปแบบ ตัวหีบทำจากวัสดุคุณภาพดี แข็งแรง คงทน พ่นสีขาวทั่วทั้งหีบ ภายในบุด้วยผ้ายางคุณภาพดี 

บริจาคโลงศพ

โลงศพบริจาค สีขาวล้วน

บริจาคโลงศพ

โลงศพบริจาค ลายเทพพนม

บริจาคโลงศพ ทำบุญโลงศพ

โลงศพบริจาค ลายเทพพนมติดโบว์ลูกไม้

ขั้นตอนการทำบุญโลงศพ

ทำบุญซื้อโลงศพบริจาคแก่ผู้ยากไร้ ถวายวัด หรือ มูลนิธิที่ขาดแคลน เชื่อกันว่าเป็นบุญกุศลใหญ่ เป็นการทำบุญที่เห็นผลเร็ว จึงเป็นที่นิยม เนื่องจากโลงที่บริจาคไปได้ใช้จริง ไม่ต้องรอทางวัด หรือทางมูลนิธิรวบรวมเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อ ทางร้านจึงขอเป็นสื่อกลางสะพานบุญส่งโลงบริจาคตามที่ผู้บริจาคมีจิตศรัทรา โดยลูกค้าที่ประสงค์จะบริจาค แจ้งวัด หรือมูลนิธิที่ต้องการ สำหรับขั้นตอนในการบริจาคโลงศพ-หีบศพ คุณลูกค้าสามารถติดต่อซื้อโลงบริจาค หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 094-737-0333 ได้เลยครับ

บริจาคโลงศพ ทำบุญโลงศพ
บริจาคโลงศพ ทำบุญโลงศพ
บริจาคโลงศพ ทำบุญโลงศพ
บริจาคโลงศพ ทำบุญโลงศพ

ช่องทางการติดต่อ

การทำบุญด้วยการทำบุญโลงศพ ถือเป็นบุญที่เกิดจากการให้ทานแก่ผู้เสียชีวิตที่ยากไร้หรือศพไร้ญาติผู้น่าเวทนา เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต และนี่ควรจะเป็นเจตนาที่แท้จริงของการบริจาคหีบศพ เพื่อช่วยเหลือผู้ตายที่ขัดสนยากไร้ หรือศพไร้ญาติ อย่างนี้เป็นบุญที่ทำด้วยความสงสาร และปรารถนาจะช่วยเหลือสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน มีธรรมะ คือ ความเมตตากรุณาเป็นปัจจัยให้บริจาคทาน ถือเป็นการทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์ โลงศพก็เปรียบเสมือนบ้าน ที่อยู่อาศัยสำหรับร่างของคนตาย เหมือนกับคนเป็น เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องมีบ้าน เป็นที่พิงพักอาศัยส่วนสำหรับคนตาย ก็ให้ร่างใส่ไว้ในโลงศพไม่ให้มันอุจาด และไม่ให้ถูกทำร้ายร่างอีก ทั้งๆ ว่าตายแล้วเป็นตายโหง ร่างกายจะโดนอุบัติเหตุแล้วก็ตาม หรืออวัยวะจะแยกชิ้นส่วนต่างๆ กระจัดกระจายจิตวิญญาณของคนที่ตาย ก็ไม่อยากให้ร่างกายของตนเองโดนถูกย่ำยี ทำร้ายอีก เป็นที่เก็บร่างของตนเอง การทำบุญโลงศพ ให้แก่ศพไม่มีญาติซึ่งการบริจาคหีบศพนั้น เชื่อกันว่าจะได้อานิสงส์แรง จะช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่ง สามารถต้านเคราะห์ภัยหนักต่างๆและผ่อนหนักเป็นเบาได้

 

 

You only live once, but if you do it right, once is enough.

– Mae West –

บริการอื่นๆด้านงานศพ

บริการฉีดรักษาสภาพศพ

การดำเนินการฉีดรักษาสภาพศพเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะการที่จะนำศพผู้วายชนม์ไปดำเนินการพิธีทางศาสนานั้นต้องมีระยะเวลาที่กำหนด หากดำเนินการไม่ทัน จะเกิดผลเสียแก่ร่างผู้วายชนม์ ซึ่งทางเราพีโอนี ฟิวเนอรัล มีบริการฉีดยาฟอร์มาลีนเข้าร่างผู้วายชนม์ ซึ่งสามารถรักษาสภาพร่างกายศพได้เป็นเวลานานโดยทีมงานของเรามีความมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมมาในด้านนี้โดยเฉพาะ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากเรา

บริการเคลื่อนย้ายศพทั่วประเทศ

บริการเคลื่อนย้ายศพทั่วประเทศ ให้บริการทั้งจากวัดไปถึงบ้าน หรือจากโรงพยาบาลไปถึงวัด ให้บริการทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศโดยรถใหม่ขนาดใหญ่ มีที่สำหรับทั้งผู้วายชนม์และญาติผู้วายชนม์ สามารถใส่สิ่งของสัมภาระอื่นๆได้อีก สามารถติดต่อหาเราได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ของชำร่วยงานศพ

เรามีบริการจำหน่ายของชำร่วยงานศพมากมายหลากหลายชนิด ทั้งถ้วย ชาม ยาดม ยาหม่อง ไฟฉาย เป็นต้น หลายท่านอาจสงสัยว่าของชำร่วยคืออะไร ของชำร่วยคือสิ่งของเล็กๆที่เจ้าภาพใช้เพื่อแทนคำขอบคุณแขกผู้ร่วมงาน ซึ่งทางเจ้าภาพจะมอบให้หลักจากเสร็จพิธีประชุมเพลิง

พวงหรีด

เราให้การบริการจัดดอกไม้พวงหรีดหลากหลายชนิดและรูปแบบ ใช้ดอกไม้คัดสรรคุณภาพ และยังมีพวงหรีดแบบพิเศษที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้หลังเสร็จสิ้นงานศพ ทั้งพวงหรีดจักรยาน พวงหรีดพัดลม และมีพวงหรีดพรีเมียร์ ซึ่งเป็นพวงหรีดหรูหรา สามารถเลือกขนาด โทนสีและชนิดของดอกไม้ได้ 

บริการออกแบบดีไซน์ดอกไม้งานศพ

ทางเรามีการออกแบบการจัดดอกไม้รูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอ ทั้งนี้เกิดขึ้นทั้งจากทางเราเอง และทั้งทางคำขอจากเจ้าภาพผู้จัดงานที่ต้องการคอนเซปท์งานที่แปลกใหม่ เราพร้อมออกแบบรูปแบบการจัดดอกไม้งานศพให้แก่ท่าน รับประกันผลงานในการจัดดอกไม้ทุกรูปแบบ นอกจากรูปแบบการจัดดอกไม้ที่ทางเรามีให้ท่านได้เลือก ได้ตัดสินใจแล้ว เรายังมีบริการจัดดอกไม้รูปแบบพิเศษตามคำขอของลูกค้าอีกด้วย ทั้งการจัดดอกไม้โดยใช้ดอกไม้แบบปกติ หรือผลไม้ หรือวัตถุดิบอื่นๆ เราก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้แก่ท่านได้ การันตีด้วยประสบการณ์การทำงานของทีมงานที่ผ่านการสะสมประสบการณ์มามากกว่า 30 ปีในการบริการ

บริการจัดงานศพครบวงจร

พีโอนี ฟิวเนอรัล ให้การบริการงานศพครบวงจร เพื่อเป็นการลดภาระในการจัดการต่างๆ ในขณะที่กำลังอยู่ในช่วงโศกเศร้าของญาติผู้วายชนม์ เราขอเป็นตัวแทนในการดำเนินงานพิธี เราให้การบริการทั้งโลงศพ การจัดดอกไม้หน้าหีบศพ ดอกไม้หน้าเมรุ พวงหรีด ของชำร่วย รถรับ-ส่ง บริการเคลื่อนย้ายศพ บริการฉีดยารักษาสภาพศพ เรายินดีรับใช้ท่านเบ็ดเสร็จครบวงจร ติดต่อเราได้ทุกช่องทางตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

หีบศพ

พีโอนี ฟิวเนอรัล เรามีหีบศพบริการทั้งรูปแบบราคาถูก หีบศพคริสต์ หีบศพสั่งทำพิเศษ หีบศพปรับอากาศ เราพร้อมให้บริการทั้งผู้วายชนม์ที่นับถือทั้งศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์

รับปรึกษา/คำแนะนำในการจัดงานศพ

พีโอนี ฟิวเนอรัล เรามีบริการให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการดำเนินการจัดงานศพ ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามและรับคำแนะนำต่างๆได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันได้ทุกช่องทางโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ดอกไม้งานศพ

รับจัดดอกไม้งานศพ ดอกไม้หน้าศพ บริการด้านการจัดพิธีศพอย่างครบวงจร เรามีรูปแบบให้ท่านเลือกหลากหลายทั้งแบบธรรมดา จนไปถึงรูปแบบหรูหรา ที่จัดทำโดยทีมงานระดับมืออาชีพ

พวงหรีด

บริการรับจัดพวงหรีดในหลากหลายรูปแบบเพื่อสนองทุกความต้องการของท่านทั้ง พวงหรีดดอกไม้สด พวงหรีดพัดลม พวงหรีดหรูหรา พวงหรีดต้นไม้ พวงหรีดจักรยาน พวงหรีดของใช้และอื่นๆตามความต้องการของท่าน

ของใช้งานศพ

จำหน่ายของใช้ในงานศพ เราเป็นผู้ให้บริการด้านงานศพอย่างครบวงจรเรามีของใช้ในงานศพให้ท่านได้เลือกหาอย่างครบวงจรพร้อมสำหรับใช้ในการจัดพิธีศพ

บทความน่าสนใจ

ดอกโบตั๋น
บทความ

ดอกโบตั๋น ราชาแห่งเหล่าดอกไม้

ดอกโบตั๋น หรือดอกพีโอนี (Peony) คือดอกไม้ที่มีความสำคัญที่สุดของประเทศจีน ดอกไม้นี้เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวย ความซื่อสัตย์ ความมีโชคลาภ

Read More »